รู้หรือไม่

ไขข้อข้องใจ เวลาหมาหาว มันกำลังง่วงหรือเบื่อกัน

เคยสงสัยกันไหมว่า เวลาน้องหมาหาว มันกำลังง่วงหรือมันเบื่อกันแน่นะ?

ที่จริงไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ลองคิดง่ายๆ ว่าการหาวก็เหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์ มันช่วยให้ออกซิเจนไหลเวียนมากขึ้นและเร่งอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งต่างช่วยกระตุ้นสมองได้ดีทั้งคู่ การหาวคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมลงมือทํากิจกรรมต่างๆ เหมือนตอนที่วิทยากรอ้าปากหาว ขณะรอให้ผู้ดําเนินงานแนะนําตัวเธอ หรือเวลาควอเตอร์แบ็กหาว ระหว่างเตรียมตัวกลับลงสนาม นอกจากนั้นแล้ว การหาวยังเป็นวิธี ผ่อนคลายอย่างหนึ่งอีกด้วย

หมาหาวเพื่อกระตุ้นร่างกายและเพื่อทําให้ตัวเองสงบลง แล้วแต่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ถ้าคุณไปชมการแข่งขันวิ่งข้ามหรือวิ่งขึ้นอุปกรณ์กีดขวางสําหรับสุนัข บ่อยครั้งที่คุณจะได้เห็นภาพหมายืนหาวอยู่ตรงจุดสตาร์ทขณะรอเสียงสัญญาณให้พุ่งพรวดไปยังสิ่งกีดขวาง อย่างแรก พวกมันกําลังพร้อมจะออกวิ่ง และหาวเพื่อแสดงถึงความเครียด และความตื่นเต้นด้วย เมื่ออยู่ในห้องรอของโรงพยาบาลสัตว์ คุณก็จะได้ เห็นหมาๆ หาวหวอดเช่นกัน นั่นละ สัญลักษณ์ที่บอกว่ามันกําลังเครียด และพยายามทําให้ตัวเองสงบลง

ในชั้นเรียนสําหรับฝึกสุนัขหมามักจะหาวบ่อย และเจ้าของก็มักจะตีความว่านั่นคือเครื่องหมายของความเบื่อหน่าย แต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น หมาที่หาวในห้องเรียนน่าจะเครียดมากกว่าเบื่อ บางครั้งสาเหตุก็มาจากความกระวนกระวาย ไม่ก็เพราะอยากทําให้คุณพอใจแต่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร

เช่นเดียวกับมนุษย์ การหาวก็เป็นอาการที่ติดต่อได้สําหรับหมาเช่นกัน ถ้าคุณดึงความสนใจของมันไว้แล้วหาวใส่มัน โอกาสที่มันจะหาวตอบก็มีมากทีเดียว ผู้จูงหมาประกวดมืออาชีพบางคนนําหลักการนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย พวกเขาจะกระตุ้นให้หมาหาว ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้มันมีสมาธิหรือผ่อนคลายลงนั่นเอง

Related Articles

Back to top button
Close